دفتر مرکزی

سبزوار خ ناوی نبش

12متری غفوری پ99

051-91010887

امور فروشندگان:

خ بهار – نبش بهار2

09155715365

شرکت سربداران کاوشSK-آسیاتک

با ما همکاری کنید

CV خود را به ایمیل ما ارسال کنید:

yokbazar.com@gmail.com

خدمات مشتری

yokbazar.com@gmail.com

09120981120

روابط رسانه ای

yokbazar.com@gmail.com

09151702743

پشتیبانی فروشنده

yokbazar.com@gmail.com

09151702743